/ Yöntem ve Sonuç Durumu

 

“Türkiye Edebiyat Haritası ” projesinin her aşamasında farklı yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Hazırlık sürecinde projenin tanıtımında seminer tekniği, Seyr ü Edebiyat sitesinin kullanım şekli aktarılırken gösterip yaptırma yöntemi, değerlendirme sürecinde ise nicel araştırma yöntemlerinden anket kullanılmıştır.