/ Proje Özeti

 

Günümüzde kültürel faktörler, bireylerin seyahat etme gerekçelerinde önemli bir neden olmaktadır. Turistler; aynı zamanda o şehrin edebi mirasını tanıyıp yerinde görmeyi istemektedir. Kentlerin tanıtımı için hazırlanan illerin edebiyata ilişkin birikimini, görünümünü bir bütün içinde vermeyi amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesinin olmadığı probleminden yola çıkarak, yaptığımız anketlerde edebiyat turizmini amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesi aracılığıyla Türkiye’nin edebiyat haritasını anlatan bir çalışmanın yapılmasının istendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, kentlerin tanıtımı için hazırlanan illerin edebiyata ilişkin birikimini, görünümünü bir bütün içinde vermeyi amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesi büyük önem arz etmektedir.

 

Bu çalışma ile Türkiye’nin edebi bir hafızasının oluşturabileceği bir proje yapılması hedeflenmiştir.  Bu amaçla, “Seyr-ü Edebiyat” projesi geliştirilerek,  81 ilin yazar ve şairleri, Türkiye’de bulunan yazar müze evleri, edebiyat müzeleri, edebiyat müze kütüphaneleri, edebiyat temalı oteller, edebiyata yansıyan şehirler, edebiyat turizmi ile ilgili rotalar ve bu rotaların İngilizce çevirileri de yapılarak ilgili başlıklar altında siteye eklenerek,  bu mekânlara ve rotalara,  harita üzerinde işaretlenmiş ve bu işaretlerden harita üzerinde yol bilgisi alınması sağlanarak https://www.seyruedebiyat.com/ adlı site kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.

 

Web sitesinin uygulanma sürecinden sonra yapılan değerlendirme anketi sonucunda web sitesi kullanıcılardan olumlu dönütler ve kazanımlar alınması hem de farklı uygulama materyali bireylerin konuya ilgisini arttırmaktadır. Bireylerin, Türkiye’nin edebi mirasına ve edebiyat turizmine ilgilerini arttırmada bu tarz çalışmalar etkili olabilir. Projemiz Türk edebiyatının ve edebi turizmin tanıtımını sağlaması, edebi ve kültürel mirası tanıtması açısından faydalı olacaktır.