/ Nevşehir

Nevşehir, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlamasından sonra, 18 yüzyılda Osmanlıca “yeni kent” anlamındaki bugünkü adını almıştır.

Nevşehir, 6429 sayılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirildi. Kırşehir ve Kırşehir’e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş (1945’te ilçe oldu), Kayseri’ye bağlı Ürgüp (1935’te ilçe oldu), Niğde’ye bağlı Arapsun (1948’de Gülşehir adını aldı) Nevşehir’in ilçeleri haline getirildi. Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos’a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954’te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir’e bağlandı. Kırşehir 1957’de tekrar il yapıldı. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehir’den ayrıldı.

 

KAYNAK: https://tr.wikipedia.org/wiki/Nevşehir_(il)

 

 

 

 

 

FARUK ŞÜYÜN - GÜZEL ATLAR ÜLKESI KAPADOKYA

(…)Isınan ve soğuyan hava ile rüzgârlar da oluşuma katılınca, bazalt kayasından şapkaları bulunan koni ler oluşuyor. Bu kayalara yöre insanları “peribacaları’ diyor... Bazalt örtüsü olmayan tüf tabakaları ise eroz yonla vadilere dönüşerek kanyonları oluşturuyor. 9-10 yüzyıl önce ilk Hıristiyanlar buralara kaçarak ka yalara kiliseler oyuyor, büyük ve güvenli yeraltı kentleri inşa ediyorlar... 

 

 

 

 

Derinkuyu

Önce Derinkuyu yeraltı şehrini gezeceğiz. Kapadokya Bölgesinde bulunan yaklaşık iki yüz yeraltı şehrinden biri Derinkuyu. 85 metre derinliğe kadar iniyor. Ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane ve ayrıca ikinci katta misyonerler okulu bulunuyor. Okulun tavanı yeraltı şehirlerinde pek rastlanmayan beşik tonoz ile örtülü. Üçüncü ve dördüncü katlarından sonra mer divenle doğrudan doğruya derinlemesine inilirse alt katta bulunan haç planlı kiliseye ulaşılıyor. 55 metre derinliğindeki havalandırma bacası, aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılıyor.
 

 

 

 

Ortahisar

Kalesi’ne tırmanıyor bazı dostlarımız... Biz, 1959 yılında bölgenin ilk oteli olarak inşa edilen ve bugün etnografya müzesi olarak değerlendirilen taş binanın hemen yanındaki 1933 tarihli başka bir taş yapının balkonunda oturmayı tercih ediyoruz... Ortahisar bölgesi manastır yaşamının zengin örneklerini barın dırıyor. Harim Kilisesi, Sanca Kilise ve Cambazlı Ki lise bu beldenin başlıca eserleri... Çukurova’nın ürünü olan limon, bu bölgedeki volkanik kayalar içine oyularak yapılmış doğal soğuk hava depolarında korunuyor ve buradan bütün Türkiye’ye dağıtılıyor...