/ Gerekçe

 

Günümüzde kültürel faktörler, bireylerin seyahat etme gerekçelerinde önemli bir neden olmaktadır. Turistler; aynı zamanda o şehrin edebi mirasını tanıyıp yerinde görmeyi istemektedir. Bundan dolayı kentlerin tanıtımı için hazırlanan web sitelerinin içeriği hem yerel turistik mekânlar hem de turistler bakımından önemlidir.  Oysaki yapılan literatür taraması sonucunda İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin yayınladıkları tanıtım broşürleri ve web sayfaları, edebi unsurlar bakımından incelemiş, çoğu illerin tanıtım broşürlerinde, ilgili ilin yetiştirdiği şair ve yazarların isimlerine veya biyografilerine yer verilmediğini Acar (2019), “Turizm Tanıtım Broşürlerinin Edebiyat Bağlamında Analizi” adlı yüksek lisans tezinde tespit etmiştir. Kentlerin tanıtımı için hazırlanan illerin edebiyata ilişkin birikimini, görünümünü bir bütün içinde vermeyi amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesinin olmadığı probleminden yola yaptığımız anketlerde edebiyat turizmini amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesi aracılığıyla Türkiye’nin edebiyat haritasını anlatan bir çalışmanın yapılmasının istendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, kentlerin tanıtımı için hazırlanan illerin edebiyata ilişkin birikimini, görünümünü bir bütün içinde vermeyi amaçlayan çevrimiçi bir internet sitesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’nin edebi bir hafızasının oluşturabileceği bir proje yapılması hedeflenmiştir.