/ Edebiyat Müzeleri

Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi öğretim üyelerinin özverili çalışmaları ve Ankara Kalkına Ajansı’nın maddi katkıları sonucu 15 Haziran 2013 tarihinde açılan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, kendi alanında Türkiye’nin ilk müzesidir. Müze düzenlediği etkinlikler ile bir çok kültürel değeri uygulamalı olarak yaşatır. Karagöz-Hacivat, orta oyunu, meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları, çocuk oyunları müzenin sergilediği geleneksel oyunlar arasındadır. Ihlamur Baskı ve Ebru gibi el sanatları da müzenin etkinlikleri arasında yer almaktadır. Ayrıca; Ankara'ya has masallar, türküler, hikâyeler, ninniler, maniler, geleneksel sohbet toplantıları, temsili kına gecesi, diş hediği, asker kınası gibi birçok kültürel değer müzede canlandırılmaktadır.

Yol Tarifi Al

Yaşayan Müze; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir müzedir. 23 Nisan 2007 tarihinde, kültür bilimci Doktor Sema Demir tarafından kurulan müzenin amacı; sadece maddi ve somut olanı değil, soyut ve manevi değerleri de korumaktır.

Yol Tarifi Al

Bursa Osmangazi'de yer alan Karagöz Sanat Evi 2007 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karagöz Müzesi'ne dönüştürülmüştür. İki galeri bulunan müze, ülkemizin ilk ve Karagöz müzesidir. Karagöz ve Hacivat'ı, gölge oyunu sanatını gelecek nesillere tanıtabilmek gibi bir misyon üstlenmiştir. Modern müze anlayışı ile tekrar ele alınan Karagöz Müzesi'nde iki adet tanıtım galerisi de yer almaktadır.

Yol Tarifi Al

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola çıkarak oluşturduğu müzedir. İstanbul'da 19. yüzyıldan kalma bir ev yazar tarafından müzeye dönüştürüldü. Müze, bir romanın kurmaca evreninden yola çıkılarak oluşturulan ilk müzedir. 17 Mayıs 2014'te Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü aldı.

Yol Tarifi Al

Yahya Kemal o eşsiz şiirlerini yazdığı Beyazıt'taki evini bugün müze olarak ziyaret edilebilir. Yahya Kemal'in kişisel eşyaları, albümleri, radyosu ve ilginç bir şekilde sevgilisinin saçı ve kişisel eşyaları görülebilmektedir.

Yol Tarifi Al

Kariye Müzesi İstanbul'da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunan müzedir. Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır.

Yol Tarifi Al

Divan Edebiyatı Müzesi / İstanbul

Yol Tarifi Al

Mevlana Müzesi, Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapılmıştır.

Yol Tarifi Al

Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2007 yılında kurulan Türkiyede hiciv figürü olan Nasrettin Hoca'ya ve türbesi Akşehir'de bulunan folklorlara adanmıştır. 

Yol Tarifi Al

Kütahya’lı dünyaca ünlü seyyah, ilim adamı, tarihçi, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi’nin (1611-1683) doğduğu ev, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneğinin destekleri ile Dedesi Kara Ahmet Bey’in Türbesinin yanına yeniden yaptırılmıştır.

Yol Tarifi Al

13. yy.da yaşamış büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun Türkleşmesinde etkisi olmuştur. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile örtüşen insan, evren ve Tanrı sevgisine ve hoşgörüye dayalı öğretileri bugün yalnızca Anadolu’da değil Balkanlar ve Orta Doğu’da da varlığını sürdüren Bektaşilik tarikatının temellerini oluşturmaktadır. Bektaşiler tarafından bu tarikatın öğretilerinin ortaya çıktığı ve tüm Dünyaya yayıldığı merkez olarak kabul gören Hacı Bektaş Veli Türbesi, uluslararası önem taşıyan bu inanç sistemiyle doğrudan ilgili olması ve bu inanç sisteminin ritüel ve sembollerinin türbe mimarisi ve iç tasarımında kullanılması nedeniyle Dünya Miras Listesi’ne aday olarak gösterilmiştir.

Yol Tarifi Al

Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, 16. Yüzyıl Klasik Osmanlı Mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Ünye belediyesi tarafından 2009 yılında satın alınıp restorasyonu yapılmıştır. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras üzerine araştırmalar yaparak, yapılan araştırmaları Uygulamalı Halkbilimi disipliniyle harmanlar. Ziyaretçilere klasik müzecilik anlayışından ziyade, yaşayarak ve deneyimleyerek sunumlar yapar. 

Yol Tarifi Al

Sivrialan Köyü'nde bulunan Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun evi Kültür Bakanlığı tarafından 1979 yılında kamulaştırılmış ve 1982 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Âşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, şiirleri ve onunla ilgili yayınlanan eserler sergilenmektedir.

Yol Tarifi Al

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk arasında 'Kara lise' olarak anılan, 7 Güzel Adam dizisinin de çekildiği tarihi Maraş Lisesi'ni restore ettirip müzeye dönüştürüldü.

Yol Tarifi Al