/ Edebi Rotalar

Birinci Rota – İstanbul: Tarihi ve kültürel anlamda dünyanın sayılı kentlerinden olan İstanbul’da Orhan Pamuk, Elif Şafak ve Yahya Kemal Beyatlı gibi edebiyatçılar uluslararası anlamda tanınırlığı olan şahsiyetlerdir. Bu anlamda İstanbul,  hem yerli hem de yabancı edebiyat turistleri için çekiciliği olan bir kenttir. Kentte bulunan edebiyat müzeleri, yazar evleri ve diğer edebi mekânlar edebiyat turizminin gelişmesine katkı sunabilecek niteliktedir. 

 

The First Route - Istanbul: Literature artists such as Orhan Pamuk, Elif Şafak and Yahya Kemal Beyatlı are internationally recognized figures in Istanbul, which is one of the most important cities in the world in terms of history and culture. In this sense, Istanbul is an attractive city for both domestic and foreign literature tourists. Literary museums, author houses and other literary places in the city can contribute to the development of literary tourism.

 

 

 

İkinci Rota – Konya: Mevlana’nın felsefesi ve öğretisinin uluslararası anlamda yaygınlığı sebebi ile Konya, yabancı turistlerin en çok uğradığı şehirler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin uluslararası anlamda ikinci önemli edebiyat turizmi rotası olmaya hak kazanmaktadır.

 

The Second Route - Konya: Due to the international prevalence of Mevlana's philosophy and teaching, Konya is one of the cities most visited by foreign tourists. Therefore, Turkey is entitled to be the second most important literature tourism route internationally.

 

 

 

Üçüncü Rota – Bodrum: Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı uluslararası anlamda tanınırlığı olan yazarlardandır. Bodrum’un önemli bir turizm merkezi haline gelmesinde, deniz ve tabiat güzelliklerinin yanı sıra yazarın eserleri ve çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerinin de etkisi olmuştur.

 

The Third Route - Bodrum: Cevat Şakir Kabaağaçlı, who is known as Halikarnas Balıkçısı, is one of the internationally known authors. In addition to the beauty of the sea and nature, the works of the author and various cultural and social activities have also influenced Bodrum to become an important tourism center.

 

 

 

Dördüncü Rota – Çanakkale: Halk ozanı Homeros’un meşhur eseri İlyada ve Odysseia destanlarının geçtiği kent olması hasebiyle dünya edebiyat çevrelerince bilinmektedir. Yabancı turistler, bu destansı eserde adı geçen yerleri ve Truva atını görmek için dünyanın farklı bölgelerinden bu ili ziyarete gelmektedirler.

 

The Fourth Route - Çanakkale: It is known by the literary circles of the world because it is the city where the poet Homer's famous work, Ilyada and Odysseia epics passed. Foreign tourists visit this city from different parts of the world to see the places mentioned in this epic work and the Trojan horse.

 

 

 

Beşinci Rota – Eskişehir/Kütahya/Bursa: Eskişehir’de Yunus Emre Külliye ve Türbesi; Bursa’da Süleyman Çelebi Türbesi ve Kütahya’da Evliya Çelebi Müzesi Batı Anadolu’da görülmeye değer tarihi ve turistik mekânlardır.

 

The Fifth Route - Eskişehir / Kütahya / Bursa: Yunus Emre Complex and Tomb in Eskişehir; Süleyman Çelebi Tomb in Bursa and Evliya Çelebi Museum in Kütahya are historical and touristic places worth seeing in Western Anatolia.

 

 

 

Altıncı Rota –İzmir: Birçok romana konu olan İzmir’de çok sayıda edebi mekân bulunmaktadır ve bu edebi mekânlar ziyaret edilebilir.

 

The Sixth Route –İzmir: There are many literary places in İzmir, which is the subject of many novels, and these literary places can be visited.

 

 

 

Yedinci Rota – Ankara/Aksaray/Nevşehir: Türkiye’nin ilk edebiyat müzesi olan Ankara’daki Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi ve yine Ankara’da yer alan diğer edebiyat müzeleri; Aksaray’da Somuncu Baba Türbesi; Nevşehir’de Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi turistlerce ziyaret edilebilmektedir.

 

The Seventh Route - Ankara/ Aksaray/ Nevsehir: Turkey's first museum of literature, Mehmet Akif Ersoy Literature Museum Library and also other literature museums situated in Ankara; Somuncu Baba Tomb in Aksaray; Hacı Bektaş-ı Veli Museum in Nevşehir can be visited by tourists.

 

 

 

Sekizinci Rota – Adana/Antakya/Kahramanmaraş: Adana’da Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi; Antakya’da Cemil Meriç’in evi ve Kahramanmaraş’ta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, edebiyat turistlerinin görmek isteyecekleri başlıca mekânlardır.

 

The Eighth Route - Adana / Antakya / Kahramanmaraş: Karacaoğlan Literature Museum Library in Adana; The home of Cemil Meriç in Antakya and the Yedi Güzel Adam Literature Museum in Kahramanmaraş are the main places that literary tourists will want to see.

 

 

 

Dokuzuncu Rota – Sivas/Erzurum: Sivas Suşehri’nde Âşık Veysel Müzesi ve Erzurum’da Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi turistlerce ziyaret edilebilmektedir. 

 

The Ninth Route - Sivas / Erzurum: The Âşık Veysel Museum in Sivas, Susehri and the Erzurumlu Emrah Literature Museum Library in Erzurum can be visited by tourists.

 

 

 

Onuncu Rota – Diyarbakır: Türkiye’de İstanbul’dan sonra edebiyat alanında en fazla müzeye sahip olan il, Diyarbakır’dır. Kentteki Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Arif, Ziya Gökalp ve Esma Ocak müze ve evleri edebiyat turistlerinin görmek isteyecekleri belli başlı mekânlardır. 

 

The Tenth route - Diyarbakir: The province with the greatest museums in literature after Istanbul in Turkey is Diyarbakir. Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Arif, Ziya Gökalp and Esma Ocak museums and houses are the main places for literary tourists to see.

 

 

 

On birinci Rota – Trabzon/Kastamonu: Trabzon Muhibb-i Edebiyat Müze Kütüphanesi; Kastamonu’da ise Rıfat Ilgaz’ın Evi edebiyat turistlerinin görmek isteyecekleri mekânlardır.

 

The Eleventh Route - Trabzon / Kastamonu: Trabzon Muhibb-i Literature Museum Library;, Rıfat Ilgaz's House in Kastamonu are the places that literary tourists will want to see.

 

 

 

On ikinci Rota – Siirt/Ağrı: Siirt Tillo’da Erzurumlu İbrahim Hakkı Türbe ve Müzesi; Ağrı’da ise Ahmed-i Hani Türbesi inanç turizminin yanı sıra edebiyat turizmi için de önemli mekânlardır.

 

The Twelfth Route - Siirt / Ağrı: İbrahim Hakkı Tomb and Museum in Erzurum, in Siirt Tillo; Ahmed-i Hani Mausoleum is also important places for important literature tourism in Ağrı.

 

 

 

On üçüncü Rota – Şırnak/ Van: Şırnak Cizre’de Melaye Ciziri Türbesi, Mem-u Zin Türbesi, Mela-ye Bateyi Türbesi; Van Bahçesaray’da ise Feqiye Teyran Türbesi yerli turistlerce ziyaret edilmektedir

 

Thirteenth Route - Şırnak / Van: Melaye Jizir Mausoleum in Sirnak Cizre, Mem-u Zin Mausoleum, Mela-ye Bateyi Mausoleum; In Van Bahçesaray, Feqiye Teyran Tomb is visited by local tourists.