/ VASFİ MAHİR KOCATÜRK

VASFİ MAHİR KOCATÜRK

VASFİ MAHİR KOCATÜRK

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. 1907’de Gümüşhane’de doğdu. Gümüşhane’de geçen ço cukluğunun ardından, ilköğrenimine İstanbul Kocamustafapaşa Numune Mektebinde baş ladı. Darüşşafaka Lisesini (1927) ve Mülkiye Mektebini (1930) bitirdi. Ankara, Edirne, Kastamonu, Malatya, Eskişehir, İstanbul Kabataş, Haydarpaşa ve Darüşşafaka Liselerinde edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1948-50 arasında maarif müfettişi olarak çalıştı. Demokrat Parti Gümüşhane milletvekili olarak TBMM’ye girdi (1950-54). Ankara Gazi Eği tim Enstitüsünde edebiyat öğretmeniyken (1954-61) vefat etti. “Yedi Meşale” şairlerinden biri oldu. Genel olarak Millî Edebiyat Akımı çizgi sinde hece ölçüsüyle yazdı. Kahramanlık, vatan ve millet sevgisi gibi temaları destansı hava içinde işleyen şiirleri âşık edebiyatından izler taşır. Divan adlı aylık bir dergi de çıkardı. Son yıllarında şiirden çok oyun yazarlığı ve edebiyat araştırmacılığına yönelmişti. 

Kitapları:

Şiir: Yedi Meşale (Ortak kitap, 1928), Tunç Sesleri (1935), Geçmiş Geceler (1936), Bizim Türküler (1937), Ergenekon (1941), Hayat Şarkıları (1965). Oyun: Onİnkılap (1933), Yaman (Manzum, 1933), Sanatkâr (Manzum, 1965).

Derleme: En Güzel Türk Manileri (1933), En Güzel Türk Masalları (1934), Şâheserler Antolojisi (1. c., 1934, 2. c., 1939, yb iki cilt bir arada, 1958), Dîvân Şiiri Antolojisi (1947, eklerle yb., 1963), Türk Edebiyyâtı Şaheserleri (1955), Batı Edebiyyâtı Şâheserleri (1955), Tekke Şiiri Antolojisi (1955), Şiir Defteri (1956), Dîvân Şiiri (1958), Hikâye Deft eri (1958), Saz Şiiri Antolojisi (1963), Türk Nesri Antolojisi (1963), Meş hur Beyitler (1963), Eski Yunan ve Latin Şiir leri (1965), Türk Edebiyyâtı Antolojisi (1967). 

Araştırma-inceleme: Fransız Edebiyyâtı (1934), Yeni Türk Edebiyatı, Ahmet Halit (1936), Osmanlı Padişahları (1949), Nâmık Ke mâl (1955), Nâmık Kemâl’in Şiirleri (1959), Ziyâ Paşa’nın Şiirleri (1959), Türk Edebiyyâtı Tarihi (1964). 

Çocuk kitabı: Akıllı Fâre (1945), Ali Baba (1945), Aslan’ın Kaptığı Çocuk (1945), Ay ile Ayı (1945), Maymunlar Ülkesinde (1946), Allo! Gel Oynayalım (1947?), Aslanla Öküz (1947), En Güzel Çocuk Hikâyeleri (1947?), Kargalar ile Baykuşların Muhârebesi (1947?), Maymunla Kaplumbağa (1947), En Kuvvetli Adam (1947), Ali Baba ve Kanbur Cüce (1947?), Dokuz Başlı Ejderha (1953?), Hayvanları Öğreniyorum (1953), Tav şanla Ördek (1953), Akıllı Bücür (1953?), Ali Baba ve Kırk Harâmîler (1953), Kayık Çeken Aslan (1953), Ke loğlan (1953), Kaplan ile Çoban (1953), Şeytan’ın Köprüsü (1953).

Diğer: İzahlı Türkçe Metinler (Lise 1.-3. sınıflar için, 1945), Metinlerle Türk Edebiyyâtı (1.2. c., 1951, 3.-4. c., İst., 1953), Metinlerle Edebiyyât (2 c., 1955), Öğretmenliğin Ruhu (1966).