/ ŞİNASİ ÖZDENOĞLU

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU

Günümüz şairlerindendir. Tam adı Mustafa Şinasi Özdenoğlu’dur. 29 Ekim 1922’de Gümüşhane’de doğdu. Gazipaşa İlkokulu, Gümüşhane Ortaokulu ve Trabzon Lisesinden (1940) sonra AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1944’ten itibaren maiyet memurluğu, kaymakamlık, Polis Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yaptı. 1952’de fark sı navı vererek AÜ Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1954’te avukatlığa başladı. 1960’ta Kuru cu Meclis üyeliğine seçildi. 1969-73 arası Cum huriyet Halk Partisi Ankara milletvekili oldu. TürkiyeAET Karma Par lamento Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1973’te yeniden avukatlığa döndü. 1975’te Halkevleri Genel Sekreteri seçildi. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkan Yardımcısı olarak yönettiği Parlamento dergisinde yazdı (1982-86). Ankara’da yıllarca hava kirliliği ve çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüttü. An kara Kent Kurultayınca 1989’da Kültür Komis yonu, 1990’da Çevre Komisyonu Başkanı seçildi. 

İlk şiiri 1935’te Gümüşhane valiliğinin ya yın organı Gümüşeli gazetesinde yayımlandı. Şiir, yazı ve çevirileri ServetifünunUyanış, Var lık, Yücel, Ülkü, Aile, Şadırvan, Hisar, Türk Dili, İstanbul, Kemalist Ülkü, Kıyı ve Yaşasın Edebiyat dergileri ile Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımlandı. 1974’te Özgürlük İçin Ölmek kitabına yazdığı sunuşta bütün şairleri “Yeni Toplumcu Akım” adını verdiği harekete davet etti. “Atatürk Marşı” ve “75. Yıl Cumhuriyet Marşı” şiirleri bestelendi. 1942 Yeni Adam Dergisi Fikir Yarışmasında birincilik, “Macar Rapsodisi” epopesiyle 1956 Macar Ulusal Kurtuluş Örgütü Nemzetör Ödülü’nü (altın madalya ve berat) ve 1992 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Onur Ödülü’nü kazandı. 

Kitapları:

Şiir: Teselli (1943), Ana forda Dönen Adam (1946), Va tanım Benim (1973), Mustafa Kemal Ateşi  (1973), Özgürlük İçin Ölmek (1974), Memleketi Sevmek Suçu (1978), Şairler Böyle Sever (1986), Yasaklar Cehennemi (1991), Öz gürlük Tek Sevgilim (1992), Sımsıcak Dostluğun da Ölümün (1993), SevdimSavaştım (1995), Uzak Şiirler (1997), Türkiye Sev dası (1997), Her Aşk Bir Titanik (2003). 

Öykü: Seninle Bir Yılbaşı (1989).

İnceleme: Edebiyatımızın Beş Ana Meselesi (1949).

Deneme: Acısıyla Yanmak Türkiye’nin (1975), Önce İnsan Olmak (1981), Suskunlar Ülkesi (1988).

Anı: Anılar ve Portreler (2000).