/ OSMAN NUMAN BARANUS

OSMAN NUMAN BARANUS

OSMAN NUMAN BARANUS

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Asıl adı Osman Nuri Doğan. Aruzla ya zarken Âbâd Osman, aile lakaplarının Kasırgaoğulları olması dolayısıyla Kasırga Osman, Kasırga Onurdal, Doğan Kasırgaoğlu, ayrıca Osman Gazioğlu, Osman Kemal, Nuri Doğan, Numan Evranos ve Onur Dolu imzalarını kul landı. 1950’den itibaren Osman Numan Baranus imzasını kullanmaya başladı. 1930’da Kayseri Pınarbaşı’nda doğdu. Pınarbaşı İlkokulunu (1942), Kayseri Lisesini (1950) ve Ankara İk tisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi (1970). 1954’ten itibaren Makina ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünde çalıştı ve kre diler müdürüyken 1993’te emekli oldu. Şiir yerine ısrarla özün (öz-ün: gerçek sesleniş) sözcüğünü kullanan Baranus’un ilk şiiri Işığa Doğru Sivas Kızılırmak gazetesin de basıldı (1942). Yayla (Sivas), Erciyes (Kayseri), Kaynak, Varlık, Dost, Türk Dili, Türkiye Yazıları, Yordam, Pazar Posta sı, Dönem, Özün dergilerinde yazdı. Sahibi ve sorumlu yönetmeni olduğu aylık sanat dergi si Özün’ü Ankara’da Mayıs 1971’den Nisan 1973’e kadar 24 sayı çıkardı. 1949’da ilk kitabı Toygan nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 141.-142. maddelerinden tutuklandı, bir yıl süren yargı lanma sonucu aklandı. 5 Ağustos 2005’te İstanbul’da vefat etti. 

 

Kitapları:

 

Şiir: Toygan (1945), Sevmek Egemen (1975), Ağrılar Toprağı (1982), Tuzhurmatu (1984), Günberi (1985), Külünk (1990), Apansız Panayır (1990), Alaza Kesen Yürek (1990), Zor Yol (1990), Gebe Gece (1990), Dinago Triosu (1990), Huahualar (1991), Utkulu Kulvar (1991), Haykular ve Beyitler (1991), Bergamut (1991), Geriye Saymak (1991), Yıkanık Irıplar (1991), Kıyıda Horata (1991), Günaydın Soyundan, (1991), Tanatımı (1991), Sın Adlı Ulu Yaya (1991). 

 

Deneme: Anadamar (1984), Okulsuzculuk (1990). 

 

İnceleme: Zihni Hazinedaroğlu: Yaşamı ve Sanatı (1980), Zihni Hazinedaroğlu ve Dört Oyunu (1982).

 

 Diğer: MKE Kurumu Satış İşlevi (1979).