/ OĞUZ ÖZDEŞ

OĞUZ ÖZDEŞ

OĞUZ ÖZDEŞ

Cumhuriyet Dönemi romancılarındandır. 1920’de Kırşehir’de doğdu. An kara Erkek Lisesinden mezun oldu (1938). Bir süre İÜ Hukuk Fakültesine devam ettiyse de buradaki öğrenimini tamamlamadı. Re simli Ay dergisinde başlayan yazarlığını Yeni Sabah gazetesinde sürdürdü (1941). Bu yıl larda Çınaraltı dergisinde şiirleri ve Kovan dergisinde sanat üzerine yazıları yayımlandı. Askerlik dönüşü İstanbul’a yerleşerek Türkiye Yayınevinde çalışmaya başladı (1946). Yeni İstanbul, Çocuk Haftası, Ateş, Altın Işık, Yıldız, Hafta, Posta, Yasemin gibi magazin ve çocuk dergilerinde yazarlık, sekreterlik, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yeni İstanbul’daki gö revini (1968-71) Resimli Roman dergisi yazı işleri müdürlüğü izledi. Şiir, röportaj, eleştiri ve çocuk öy küleri 1936’dan itibaren Yavrukurt, Çınaral tı, Kovan, Yarımay, Yeni Sabah gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Röportaj ve öykü ya zarlığından sonra romana yöneldi. Geniş halk kitlelerinin severek okuduğu, duygusal konu ları ya da tarihsel olayları anlatan romanlar yazdı. Romanlarının birçoğu gazetelerde tef rika hâlinde kaldı. Filme alınan yapıtlarından bazıları şunlardır: Aşk Istıraptır (yön. A. Yıl maz, 1953), Uçurum (yön. S. Gültekin, 1957), Dağ Başını Duman Almış (yön. M. Ün, 1964), Kara Pençe (yön. M. Aslan, 1968; yön. Y. Uçanoğlu, 1973) ve Gecekondu Rüzgârı (yön. S. Gültekin, 1972). İstanbul’da 7 Haziran 1979’da öldü. 

 

Kitapları:

 

Roman: Aşk Istıraptır (1939), Hasret (1940), Gizlenen Istıraplar (1940), İtiraf (1941), Coşkun Gönüller (1941), Cennet Yolu (1943), Uçurum (1943), Memnu Meyva (1944), Kalbimin Güzel Kadı nına (1946), Rusya’da Bir Türk Subayı: Şafak Sökerken (1957), Vatan Borcu (1958), Bay Tekin Meçhûl Dünyalarda (çizgi roman) (1959), Korkusuz Pilot Ca sus Kadına Karşı 
(çizgi roman) (1959), Dağ Başını Duman Almış (1960), Ge cekondu Rüzgârı (1960), Tuna Nehri Akmam Diyor (1962), Karabaşlı Ka dırga (1963), Çölde Açan Zambak (1964), Büyük Türk Romanı: Oğuz Han (1964), Yavuz’un Pençesi (1964), Karapençe (1965), Karapençe Estergonda (1966), Karapençe’nin İntikamı (1966), Karapençe’nin Oğlu (1967), Karapen çe Voyvoda’ya Karşı (1967), Liseli Bir Kız Sevdim (1968), Şebnem (1970), Reyhan: Aşka Dönüş (1970), Aşka Susayan Dudaklar (1970), Yerdeki Bulut lar (1971), Aşk, Para, Şöhret (1972), Kızım ve Ben (1972), Dertli Ka dınlar (1972), Hülya (1972), Herkesten Uzak (1973), Gülmeyi Unu tanlar (1974), Kıbrıs Kanı (1974), Kader (1975), Kadınım (1975), Hasret (1976), Şeyh Şamil (1977), Gurbet (1981).