/ MEHMET ZEKİ AKDAĞ

MEHMET ZEKİ AKDAĞ

MEHMET ZEKİ AKDAĞ

Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. 28 Haziran 1928’de Karaman’ın Sarıveliler ilçesinin Göktepe kasabasında doğdu. Kayseri Askeri Ortaokulu (1946), An kara Veteriner Teknisyen Astsubay Okulu ve Ordu Yabancı Diller Okulunu bitirdikten sonra yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı; 1968’de emekli oldu. Milliyet, Akşam, Güneş, Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün ve Ortado ğu gazetelerinde çalıştı (1968-98). Mızrap adlı müzik dergisini yönetti (198284, 28 sayı). 1993’ten sonra Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) İstanbul bölge başkanlığı yaptı. Şiirleri 1947’den itibaren Çınaraltı, Hi sar, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Türk Yurdu, Orkun ve Türk Edebiyatı başta olmak üzere pek çok dergi ve yerel gazetede yayımlandı. Kendisini “Cumhuriyet devri Millî Edebiyat akımı ve Hisar ekolü” içinde gördüğünü belirten Akdağ’ın pek çok şiiri bestelenerek TRT repertuv arına girdi.1977 Gazetecilik Araştırma Dalı Yı lın Gazetecisi Ödülü’ne değer bulundu. 

 

Kitapları:

 

Şiir: Kırkikindi (1967), Dar Saat (1973), Uzunhava (1991), Önce Şiir Vardı (1999), Yağmura Duran Bulut (1999), Boşa Çiğ nemedim Yalan Dünyayı (2003).