/ GÜVEN TURAN

GÜVEN TURAN

GÜVEN TURAN

Günümüzün şair, romancı, öykücü ve eleştirmenlerindendir. Tam adı İsmail Güven Turan. 1943’te Sinop’un Gerze ilçesinde doğdu. Samsun Maarif Kolejinden (1963) sonra DTCF İngi liz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1968). Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı (1973). AÜ Fen Fakültesinde okut man olarak çalıştı (197076). Bu arada TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu için çok sayıda prog ram hazırladı (1968-77). Daha sonra reklam cılık alanında çalışmaya başladı; İstanbul’da çeşitli ajanslarda metin yazarlığı ve yöneticilik yaptı (1976-95). Reklam Yazarları Derneği kurucuları arasında yer aldı; bir süre başkan lık yaptı. 1995’ten bu yana Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınlarında yayın danışmanı olarak çalışıyor. 

1980’li yıllara kadar şiir, öykü, eleştiri ve inceleme türündeki ürün leriyle Dost, Dönem, Evrim, Devinim 60, Yor dam, Soyut, Türk Dili, Alan ‘67, Ataç, Yelken, Oluşum gibi dergilerle Ulus gazetesinin sanat ekinde yer aldı. H. Aker ile birlikte Ankara’da Devinim 60 adlı bir dergi çıkardı (12 sayı, Şu bat 1965-Ocak 1966). Daha sonra eleştirmen H. Cöntürk’ün çıkardığı Yordam dergisinin (27 sayı, Ocak 1966-Aralık 1969) etkin yazarları arasında yer aldı ve bu nedenle “Yordamcı” olarak da anıldı. 1980 sonrasında imzasının sıkça göründüğü dergiler Tan, Yazko Edebi yat, Yeni Düşün, Gösteri, Adam Sanat, Gerge dan, Argos, Defter, Sombahar ve kitap-lık’tır. Öykü ve şiirlerinden bazıları yabancı dillere çevrilerek çeşitli dergi ve antolojilerde yer aldı. 

Eleştiri kuramına ilişkin yazıları, eleştirileri, metin incelemeleri ve denemeleriyle de dikkati çe kti. 

Birçok şairi Türkçeye kazandırdı.

Dalyan ile 1979 TDK Roman Ödülü; Düş Günler ile 1990 Yunus Nadi Ödülü; “Bir Albümde Dört Mevsim” ile 1991 Yunus Nadi Ödülü (Yayımlanmamış Şiir Kitabı Dalında); Cendere ile 2004 Altın Portakal Şiir Ödülü; Süregelen ile 2006 Memet Fuat Eleştiri Ödülü; 2008 TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Onur Eleştirmeni Ödülü’ne değer bulundu. 

Kitapları:

Şiir: Güneşler... Gölgeler..., (1981), Peş (1982) Sevda Yorumları (1990), Bir Albümde Dört Mevsim (1991), İkaros’un Uçuşu (1993), Top lu Şiirler (1995), Zor Bir Dize (1996), Gizli Alanlar (1997), Görülen Kent ler (1999), İz Sürmek (2001), Cendere (2003), Serpintiler, (Seçme Şiirler, 2006) Çıkış (2008), İkinci Toplu Şiirler 1994-2010 (2012) 

Roman: Dalyan (1978), Yalnız mısın (1987), Soğuk Tüylü Martı (1992), Üçlü (üç roman bir arada, 2002), Çerçevenin Dışından (2004), Yaz Üçgeni (2015). 

Öykü: Düş Günler (1989), Zemberek (2009)

Deneme-Eleştiri: Kendini Okumak (1987), Bakır Çalığı (1994), Yazıyla Yaşa mak, (eleştiriler, denemeler, konuşmalar,1996), Çerçevenin Dışından (2004), Süre gelen (2005), Kuleden Bakmak (2012).